Hrad Lednica

Plán obnovy na rok 2014

 V roku 2014 sa opätovne chceme zapojiť do programu  obnova pamiatok pomocu nezamestnaných pod Ministertvom kultúry SR a  UPSVaRom. Na kofinancovanie a niektoré časti zásahov plánujeme použiť zdroje z 2%.

1. Veža obytná

V roku 2014 by sme radi ukončili konzervácciu a čiastočnú rekonštrukciu veže. Ak sa podarí získať sponzora postavením nového schodiska sprístupníme interiér veže a schodisko na vrchole skalného brala.

 Šípka vľavo označuje miesto obnovy kamenného nárožia veže, šípky v pravo miesta kde je potrebné doplniť murivo a rekonštruovať taktiež kamenné nárožie.

 


Pohľad na chýbajúce podložie obytnej veže, ktoré bude nutné nahradiť.

2. Východný palác

Našim cieľom v tento časti hradu je ukončenie prác v priestore arkiera, kde vymurujeme múr do parapetnej výšky, tak aby tam bola bezpečná výhliadka, vyrovnáme podlahy v miestností. Vďaka získanému stavebnému materiálu obnovíme aj priečku južnej miestnosti východného paláca vrátane dverného otvoru.


Detailnejší pohľad na východný palác, šípky označujú miesta zásahu


Priečka vo východnom paláci – vhodný kameň na jej obnovu sme získali na jeseň 2013

3.  Severná stena bývalej bašty

Po preškárovaní a oprave korún muriva demontujeme aj dočasný prístrešok nad klenbou a nahradíme skytou izoláciou. Vznikne tak miesto kde sa môžu návštevníci rozložiť a prípadne aj posedieť. 


Pohľad zo severu na hrad, šípka označuje časť, ktorú je potrebné vyškárovať a upraviť korunu muriva na objekte

 

Detailný pohľad na objekt bývalej bašty, ktorú je potrebné vyškárovať a opraviť koruny

4. Múr hradbový II.

Cieľom zásahu je zastabilizovanie zvyškov budovy vrátane nanesenia hrubej omietky. Omietka bude slúžiť ko ochrana kameňa pred poveternostnými vplyvmi. 

 

Pohľad z juhu na zvyšky hospodárskej budovy a opevnenia nádvoria hradu. Šípky označujú miesta zásahov.


Pohľad zo západu na zvyšky hospodárskej budovy, osamelý solitér muriva je potrebné podmurovať.


Pohľad na torzo hospodárskej budovy z nádvoria po realizácií archeologického výskumu.

5. Bašta bránová

Práce postupujú aj na bašte bránovej /barbakáne/. Vroku 2014 plánujeme odstrániť kompletne cementovú omietku a zamurovať 2 vymyslené okná. Taktiež zrealizujeme aj drobné úpravy na dočasnej streche aby pri lejakoch nedochádzalo k stekaniu vody po obnovodom múre.

 

Pohľad na bránovú baštu po I. etape odstraňovania omietok. Šípky ukazujú na falošné okná, ktoré je potrebné zamurovať.

6. Múr hradbový I. + Palác hradný I. (západný)

Po 15 tich rokoch od zrútenia tento časti hradu plánujeme začať jeho obnovou do stavu v roku 1999. V roku 2014 celý úsek vyčistíme, postavíme lešenie. Ak financie dovolia radi by sme založili aj nové riadky múru.

Šípka označuje miesto zásahu – zvyšky hradobného múru, ktorý sa zrútil v roku 1999.

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: